Výhody

Výhody izolácie plochých striech technológiou lepenia na PU lepidlo:

- bez tepelných mostov
polystyrén nie je kotvený hmoždinami s kovovým tŕňom, t.z. že na streche nevznikajú tepelné
mosty, ktoré odvádzajú teplo zo strešného plášťa. Kotviaci systém je zväčša aplikovaný na 3
až 4 kotvy na M2, čiže pri výmere 100 m2 vzniká 300 až 400 tepelných mostov.

- bez dier v streche
pri vŕtaní do pôvodného strešného plášťa vzniká riziko budúceho zatečenia strechy. Na
jednej strane môže dôjsť k mechanickému poškodeniu strechu v budúcnosti, napríklad pri
klampiarskych alebo údržbárskych prácach a v takomto prípade je podkladný strešný plášť
nechránený, dokonca vzniká priestor pre zatečenia na niekoľko stovkách miestach vyvŕtaných
pri zateplení. Odhliadnuc od tohto faktu, treba prihliadať aj nato, že strecha má životnosť
približne 30 rokov, v prípade poruchy v tomto čase, strecha pretečie na navŕtaných miestach.

- PU lepidlo má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, dokonca má ešte nižší súčiniteľ
prechodu tepla, ako samotný polystyrén.

- PU lepidlo vyplňuje duté miesta, či drobné jamy strechy svojou rozťažnosťou

- montáž bez hluku z vŕtania

  • naše práce

  • TOPlist